header stip
logo background

Životné poistenie

Zabezpečenie svojej budúcnosti a tiež budúcnosti rodiny je možné mnohými spôsobmi. Niekto šetrí doma a peniaze si odkladá pod posteľ, oplatí sa však viac, ak necháte Vaše peniaze trochu pracovať. Peniaze, ktoré si budete celý život odkladať, sa tak aspoň neznehodnotia infláciou a pri vyšších úrokoch aj zarobíte. Dnes si predstavíme jednu z možností celoživotného poistenia a sporenia – životné poistenie.

Kedy začať uvažovať o životnom poistení


Poistiť si práceschopnosť by si mala každá živiteľka alebo živiteľ rodiny. V prípade dlhodobých úverov a dlhov, ktoré by ste nechceli hodiť nechtiac na rodinu, je to tiež jedno z riešení. Môžete si tak sporiť na dôchodkový vek. Nasporené peniaze nie sú účelovo viazané, takže ich môžete použiť aj na bývanie alebo študijné výdavky vašich potomkov.

Formy životného poistenia

Výber životného poistenia a pripoistení k nemu záleží na požiadavkoch poisteného. Treba zohľadniť výdavky rodiny, mesačné splátky úverov a hypoték, rizikovosť povolania a straty schopnosti pracovať a prípadné investičné zámery s nasporenou sumou. Životné poistenie je vyplácané poistenému a v prípade smrti oprávnenej osobe, ktorú uvedie v zmluve. Základné typy poistenia sú rizikové, kapitálové a investičné. U rizikového poistenia ide len o poistenie pre prípad smrti a má zabezpečiť rodinu. Kapitálové životné poistenie je zložené z poistenia a sporiacej zložky, ktorá môže byť vyplatená v prípade dožitia jednorázovo ako kapitál. Investičné poistenie má zložku poistnú a investičnú, kde sporená suma je zhodnocovaná v podielových fondoch. Investičná zložka je podobná tretiemu pilieru v dôchodkovom systéme.

Pripoistenia

K základnej forme životného poistenia si môžete vybrať z celej škály pripoistení. Patrí sem pripoistenie invalidity, kritických chorôb, práceneschopnosti, nezamestnanosti, úrazové pripoistenie a ďalšie. V poisťovni si tak môžete vyskladať poistenie v podstate na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Zánik poistenia

O výpoveď poistenia môže žiadať poistenec bez udania dôvodu. Poisťovňa môže zrušiť poistenie v prípade neplatenia poistného, keď nezaplatíte čiastku ani po doručení výzvy na zaplatenie.